Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

Γερά κόκκαλα...από κούνια!!!!!

Ο γερός σκελετός του παιδιού, χτίζεται από την βρεφική ήλικία και ακόμη από την ενδομήτρια ζωή, σύμφωνα με έρευνες! Η λειτουργία των οστών βασίζεται στην συνεχή ανακατασκευή και στην ισοροπημένη λειτουργία των οστεοβλαστών και των οστεοκλαστών και προυποθέτει ισοροπημένη διατροφή καθώς και την ευνοική επίδραση και άλλων παραγόντων! Η διαταραχή αυτής της ισοροπίας είναι δυνατό να οδηγήσει στην οστεοπόρωση, στην ενήλικη ζωή!!! Όσον αφορά τηνενδομήτρια ζωή, ιδιαίτερη σημασία για τα οστά του παιδιού που θα γεννηθεί έχει η διατροφή της μητέρας! Επίσης οι μελέτες έδειξαν ότι τα βρέφη που θηλάζουν έχουν στην μετέπειτα ζωή τους καλύτερα οστά απ' ότι εκείνα που δεν θηλάζουν....Αλήθεια ή ψέμα? Οι μητέρες γνωρίζουν καλύτερα!!!!