Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Τι είναι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία;

Ο όρος ειδικές μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία αναφέρεται σε παιδιά που εμφανίζουν δυσκολία στο συλλαβισμό, την ανάγνωση και τη γραφή λέξεων, προτάσεων, αριθμών.  Με άλλα λόγια, οφείλεται σε διαταραχή στη βαθειά ή στην επιφανειακή δομή της γλώσσας (κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου).  Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν πρέπει να συγχέονται με τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες που οφείλονται σε χαμηλή νοημοσύνη ή σε αρνητικούς κοινωνικούς ή συναισθηματικούς παράγοντες.
Εκπαιδευτική εικόνα παιδιών με δυσλεξία & γενικές μαθησιακές δυσκολίες/καθυστέρηση
Αξιολόγηση
Παρουσιάζει αδυναμία σε:
Σχολική Επίδοση
Δυσλεξία
Γλωσσικά και θεωρητικά μαθήματα
Καλύτερη στα προφορικά
Γενικές Μαθησιακές
Δυσκολίες/
Καθυστέρηση

Όλα τα μαθήματα
Χαμηλή τόσο στα γραπτά όσο και στα προφορικά
Πότε θα πρέπει ν΄ αναζητήσω την βοήθεια ειδικού;
Οι προσδοκίες κι οι απαιτήσεις που έχει το περιβάλλον από το παιδί μπορεί να έχουν τεράστια επίπτωση στην ψυχολογική του διάθεση.  Χωρίς συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, οι μαθησιακές δυσκολίες συσσωρεύονται με το πέρασμα του χρόνου και τα συναισθηματικά προβλήματα που αναπτύσσονται είναι δυνατό να επηρεάσουν αρνητικά το ήδη πληγωμένο ηθικό του παιδιού.  Τέτοιου είδους καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ψυχοσωματικές διαταραχές.  Είναι λοιπόν σημαντικό να βοηθήσουμε έγκαιρα το παιδί μόλις υποψιαστούμε ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μάθηση.  Απόψεις όπως: το πρόβλημα θα ξεπεραστεί με το πέρασμα του χρόνου, χωρίς θεραπευτική παρέμβαση, θεωρούνται απλοϊκές και λανθασμένες.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της έγκαιρης διάγνωσης;
Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία είναι δυνατόν να διαγνωσθούν έγκαιρα και να αντιμετωπισθούν κατάλληλα ώστε να προληφθεί η εκδήλωση δευτεροπαθών διαταραχών (χαμηλή σχολική επίδοση, αρνητική στάση απέναντι στη μάθηση, απογοήτευση, χαμήλη αυτοεκτίμηση, αίσθημα αποτυχίας, δυσκολία στον κοινωνικό τομέα, υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής).
Που πρέπει ν΄ απευθυνθώ;
Ένας ειδικευμένος εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσχέρειες στο μαθησιακό τομέα.   Θα πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (επιπέδου Μάστερ ή Διδακτορικού) και να διαθέτει εμπειρία τόσο στην αξιολόγηση όσο και στην θεραπευτική αγωγή παιδιών με μαθησιακά προβλήματα.
Τι μπορώ να περιμένω από έναν ειδικό;
Ο ειδικευμένος εκπαιδευτικός μπορεί να συμβουλέψει τους γονείς για το αν το παιδί χρειάζεται εξειδικευμένη βοήθεια.  Αν ναι, θα πρέπει να ενταχθεί, ανάλογα με τις δυσκολίες του, σε ένα πρόγραμμα εξατομικευμένης θεραπείας.  Ο αριθμός των θεραπειών εξαρτάται από τις ανάγκες του παιδιού.  Ο ειδικευμένος παιδαγωγός μπορεί να ενημερώσει και να καθοδηγήσει τους γονείς για το πώς μπορούν οι ίδιοι να συμβάλλουν ενεργά στην καλύτερη αντιμετώπιση της δυσκολίας του παιδιού τους.  Παράλληλα, μπορεί να τους δώσει οδηγίες ώστε να αντιμετωπίσουν προβλήματα σχετικά με την καθημερινή μελέτη.  Επίσης, μπορεί να ενημερώσει το σχολείο ώστε να επιτευχθεί η ομαλή ενσωμάτωση του παιδιού μέσα στην τάξη.

πηγή: www.legein.gr
Μαρινέλλα Τσουκαλά, M.A., CCC-SLP
Παθολόγος Λόγου & Ομιλίας
ASHA Member

  αναμετάδοση: paidiatros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου